Salg av boligeiendom eid i sameie

En sameier kunne selge en bolig skattefritt selv om de tinglyste eierforholdene viste at boligen var eid i sameie med tre andre som ikke bodde i boligen.

Publisert:

Dette ble lagt til grunn i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 3/17.

Innsender hadde selv ført opp boligen på eiendommen i 1988 og bodd i boligen siden da. Hun oppfylte følgelig kravet til bo- og eiertid for å kunne selge boligeiendom skattefritt i skatteloven § 9-3 annet ledd.

Sameierne var enige i at innsender var den reelle eier av boligen. Skattedirektoratet forutsatte videre at innsender kunne dokumentere at hun er reell eier av boligeiendommen.

Skattedirektoratet la til grunn at det er de reelle og ikke de formelle eierforholdene som er avgjørende. At de fire sameierne står tinglyst sammen som formelle eiere og at dette også hadde blitt lagt til grunn i selvangivelsene ble altså ikke avgjørende. Innsender kunne derfor selge boligen skattefritt.

Det var også en annen bolig på eiendommen som ingen av sameierne hadde brukt som bolig. Salg av denne boligen vil være skattepliktig.