Skatte- og avgiftsmessige forhold ved sponsing av veldedige organisasjoner

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsmessige forhold ved bedrifters sponsing av veldedige organisasjoner, såkalt "sosiosponsing"

Publisert:

For bedriften som yter sponsorstøtte er den sentrale problemstillingen om støtten anses som en ikke fradragsberettiget gave eller som en kostnad som er fradragsberettiget for bedriften, f.eks. betaling for tjenester eller reklame. I den grad det dreier seg om reklame gis det bare fradrag for den delen av beløpet som gir reklameverdi for bedriften. Dette kan bestå i at bedriften blir profilert av organisasjonen på nettsidene og i annet informasjonsmateriell organisasjonen utarbeider.

Det å gi gaver til veldedige organisasjoner kan gi en positiv assosiasjonsverdi for bedriften. Dette medfører ikke at bedriften får fradrag utover det som representerer reklameverdien, jf. Høyesteretts avgjørelse i Skagen-dommen, Utv 2012 side 1328.

Beløp utover det som regnes for betaling for eventuelle tjenester og reklame regnes som gave som ikke gir fradragsrett utover det som eventuelt følger av bestemmelsene i skatteloven § 6-50, maksimalt kr 12 000 pr. år.

Uttalelsen behandler også den skattemessige behandlingen hos mottaker og den merverdiavgiftsmessige behandlingen hos sponsor og organisasjonen.