Skatteendringer etter budsjettforliket

Det er inngått forlik mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om statsbudsjettet for 2017. Forliket innebærer enkelte endringer i skatteopplegget for 2017.

Publisert: Skatt

Forliket som ble inngått 3. desember medfører en del endringer i forhold til det som ble foreslått i statsbudsjettet. De viktigste endringene er:

  • Den skattefri satsen i kjøregodtgjørelsen reduseres med 30 øre/km (reduseres fra kr 3,80 til kr 3,50 pr. km.)
  • Økt avskrivningssats til 30 pst. for nullutslippskjøretøy, varebiler (saldogruppe c)
  • Det åpnes ikke for jordbruksfradrag for aksjeselskap
  • Økt verdsetting i formuesskatten av sekundærbolig og tilordnet gjeld (90/90). (I statsbudsjettet var verdsettelsen og gjeldsfradraget foreslått satt til 80 % av markedsverdi/gjelden).
  • Økt maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til kr. 30 000. (I statsbudsjettet foreslått satt til kr. 25 000).
  • Skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene opprettholdes.
  • Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr. 60 000 per ansatt / kr. 600 000 per organisasjon. (I statsbudsjettet foreslått satt til kr. 55 000/ kr. 550 000).

Les mer om budsjettforliket på Høyres hjemmesider