Skattefritak for enkelte naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

Midlertidige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), er skattefrie.

Publisert:

Skattedirektoratet har mottatt flere spørsmål om skatteplikt for naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder særlig i forbindelse med hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver.

Under normale omstendigheter ville dette i mange tilfeller ha medført skatteplikt. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatningen at utbruddet av koronaviruset medfører at fordelen av disse ytelsene bør vurderes på en annen måte.

Det kan legges til grunn at midlertidige og forholdsmessige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av koronaviruset, og for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), som et klart utgangspunkt, ikke vil utløse skatteplikt for arbeidstakere og rapporteringsplikt og arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

Det legges videre til grunn at arbeidsgiver er nærmest til å vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.