Skattemelding for aksjonærer der aksjonærregisteroppgaven er endret

Aksjonær må selv huske å legge inn utbytte mv. som ikke er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Publisert:

Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) er som kjent 31.januar. Dersom en oppgave leveres/korrigeres etter dette tidspunktet, eller dersom oppgaven inneholder feil som må rettes, kan det skje at opplysningene fra aksjonærregisteroppgaven ikke kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Skatteetaten opplyser at mange tror at disse postene automatisk blir beskattet hos aksjonæren. Dette er en misforståelse. Aksjonæren må selv legge til eventuelle inntekter som ikke er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen før skattemeldingen leveres.

I tilfeller der aksjonærregisteroppgaven blir korrigert med nye opplysninger om f.eks. utdelt utbytte eller formuesverdi av aksje, kan det skje at aksjonæren får en ny aksjeoppgave (RF-1088). Denne nye aksjeoppgaven må kontrolleres mot skattemeldingen, og skattemeldingen må leveres på nytt dersom den tidligere meldingen var uriktig eller ufullstendig.

Aksjonærer som ikke følger opp disse to punktene kan bli fanget opp av skattekontorets kontroller og varslet om endring av fastsatt inntekt/formue. I disse tilfellene kan det også bli ilagt tilleggsskatt.