Skatteplikt ved utleie av hybler

Utleie av hybler i et frittstående bygg ble ansett skattepliktig selv om skattyter også hadde en garasje i bygget.

Publisert:

Skattyter planla å bygge en frittstående bygning i tillegg til hovedeiendommen. Skattyter ville bruke 30 kvm til garasje/trimrom og 70 kvm til utleie av fire selvstendige hybler. I anmodningen om bindende forhåndsuttalelse mente skattyter at utleieinntektene var skattefrie da både arealet og leieverdien på hyblene var lavere enn leieverdien på hovedeiendommen som ble benyttet som egen bolig.

Skattedirektoratet konkluderte imidlertid med at utleieforholdet var skattepliktig. Riktignok kan frittstående bygninger bli sett under ett med hovedbygningen hvis den har en tjenende funksjon for hovedbygningen. Dette kan f.eks. gjelde garasje, bod og uthus. I dette tilfellet utgjorde imidlertid den tjenende funksjonen (garasjen) bare 30 % av det frittstående bygget som dermed i hovedsak fremstår som en utleiebygning.