Skyhøy tillit til revisorer

Tilliten til revisorer er skyhøy i Norge, og da særlig i næringslivet og blant politikere.

Publisert:
Per Hanstad - twitter optimalisert.jpg
– Det er ingen tvil om at norske revisorer holder en veldig høy faglig og etisk kvalitet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I september 2020 gjennomførte Opinion en omdømmeundersøkelse på oppdrag fra Revisorforeningen. Oppdraget var å undersøke revisorers omdømme i næringslivet, blant politikere og i befolkningen generelt.

Det er intervjuet 1.000 personer i befolkningen, 300 ledere i næringslivet og 100 politikere. 100 prosent av politikere og 99 prosent av bedriftene har høy eller veldig høy tillit til den norske revisorstanden.

Skyhøy tillit til revisorer - FA R 031220.PNG
Faksimile fra Finansavisen R 3. desember 2020.

Også i befolkningen er tilliten til revisor stor. Andelen som svarer vet ikke er likevel nokså høy, hele 20 prosent. Blant dem som har en oppfatning, svarer hele 88 prosent at de har høy eller svært høy tillit til revisorer. 

Tillit til revisorer blant allmennheten næringslivet og politikere - Finansavisen.png
Tabell fra Finansavisen R 3. desember 2020.

Høy kvalitet

– Det er ingen tvil om at norske revisorer holder en veldig høy faglig og etisk kvalitet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Hanstad understreker viktigheten av at det i Norge er revisjonsplikt for alle selskaper med mer enn seks millioner kroner i omsetning.

– Dette er en av hovedårsakene til at man kan stole på selskapenes regnskapsrapportering og at selskapene driver sin virksomhet innenfor gjeldende lover og regler. Dette gjør at tilliten mellom norske myndigheter og næringsdrivende er den høyeste i verden. Tilsvarende viser flere internasjonale undersøkelser at norske næringsdrivende i hovedsak stoler på hverandre, sier Hanstad.

Stor tillit til egen revisor

Blant bedriftene i undersøkelsen hadde 87 prosent en valgt revisor. 99 prosent uttrykte at de hadde stor eller svært stor tillit til egen revisor.

Nytten av revisjon vurderes som høy

Både blant politikere og i befolkningen er det en veldig sterk oppfatning at revisjon er viktig, og like viktig både i offentlig og privat virksomhet.

Blant politikerne mener 98 prosent revisjon har ganske stor eller svært stor nytte i kommuner og 97 prosent i private selskaper. I befolkningen mener 97 prosent det samme i kommuner og 96 prosent i private selskaper.