Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper

I Sverige er det et økende problem at selskaper opprettes med eneste formål å svindle kreditorer og det offentlige. Både Svenske Økokrim og Riksrevisjonen har slått alarm.

Publisert:
Revisjonsplikt - Sverige utreder gjeninnføring av Reisjonsplikt - SvtNyheter 291221.PNG
Sveriges justisminister Morgan Johansson er beredt til å gjeninnføre revisjonsplikt for små aksjeselskap for å få bukt med svindel og juks. Faksimile fra SvtNyheter.

– Jeg er beredt til å gå videre med å gjeninnføre revisjonsplikt for små selskaper for å få stanset juks og bedragerier, sier justisminister Morgan Johansson til SvtNyheter.

Sverige fjernet i 2010, ett år før Norge, revisjonsplikt for små selskaper. Formålet var å redusere kostnadene for små- og mellomstore bedrifter.

Nå er vurderingen en annen. Både svenske Økokrim og Riksrevisjonen har kritisert ordningen, som de mener har bidratt til mer økonomisk kriminalitet.

Utredning om «Bolag som brottsverktyg»

Regjeringen har nå iverksatt en utredning som skal vurdere tiltak mot at selskaper brukes som brohoder for å begå kriminalitet. Blant tiltakene er:

  • Vurdere gjeninnføring av revisjonsplikt for små aksjeselskap
  • Utrede om Bolagsverkets (Foretaksregisteret) kontroller kan styrkes for å motvirke kriminalitet
  • Vurdere kortere innsendingsfrist for årsregnskapet, og vurdere hvordan en plikt til å levere årsregnskapet digitalt bør utformes.
  • Vurdere å kriminalisere selskapskapring (skaffe seg adgang til å handle på vegne av et selskap på falsk grunnlag)

Utredningen skal etter planen være klar 22. juni 2023.