Veiledning om revisors aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag

Finanstilsynet har utgitt rundskriv som gir generell veiledning om hva tilsynet legger til grunn ved oppfølgingen av revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger.

Publisert:
Finanstilsynet logo.png

Temaer som dekkes i rundskrivet er:

  • Revisjonsforetakets ansvar og oppgaver - som valgt revisor har revisjonsselskaper et ansvar for revisjonsutførelsen, som må ivaretas på en forsvarlig måte
  • Revisjonshandlinger som ligger innenfor oppdragsansvarlig revisors ansvar når et revisjonsselskap er valgt som revisor
  • Fortsettelsesvurderinger i oppdrag der spørsmålet om fratredelse ikke er aktuelt
  • Situasjoner der revisor må vurdere å fratre
  • Spørsmål knyttet til revisorlovens bestemmelse om overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisjonsvirksomhet