Arv - skattemessig kontinuitet og dokumentavgift

Publisert: FAQ nr: 415

Spørsmål:

Stein og Reidar er brødre og arver sin far.

Faren etterlater seg en bolig og et næringsbygg. Boligen og næringsbygget er verdt åtte millioner kroner hver. Brødrene blir enige om at Stein får boligen og Reidar får næringsbygget.

Faren bodde i boligen til det siste, og han kunne ha solgt den skattefritt. Næringsbygget har en saldoverdi på én million kroner.

Skal det skattemessig ses på som om brødrene har arvet en halvpart hver av boligen og næringsbygget, og at de deretter har overført en halvpart til hverandre?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.