Bruk av møteleders dobbeltstemme på generalforsamlingen

Publisert: FAQ nr: 411

Spørsmål:

I et aksjeselskap er det vedtektsbestemt at styreleder er møteleder på generalforsamlingen. Det er to aksjeeiere i selskapet som hver eier 50 %.

De to eierne sitter i styret, og i tillegg består styret av et eksternt styremedlem. I vedtektene står det at antall styremedlemmer kan være fra to til fire.

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling, hvor eieren som også er styreleder og dermed vil bli møteleder på generalforsamlingen, ønsker å fjerne det eksterne styremedlemmet. Det er kjent at den andre eieren vil motsette seg dette.

Vil møteleder med sin dobbeltstemme gjøre at generalforsamlingen treffer beslutningen om å fjerne det eksterne styremedlemmet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.