Bytteforhold ved fisjon og latent skatt

Publisert: FAQ nr: 457

Spørsmål:

Nina og Kari eier AS Eiendom med 50 % hver. De ønsker å skille lag. Enkelte av eiendommene er ervervet langt tilbake i tid og har store merverdier i forhold til skattemessig inngangsverdi. Det foreligger verditakster, og ved fisjonen er det forutsatt at Nina og Kari skal få med seg hver sin halvpart av de virkelige verdiene i selskapet, jf. skatteloven § 11-8 (1). 

457 bilde.PNG

En gjennomgang av bytteforholdet viser at Nina vil få med seg eiendommer med langt lavere skattemessig inngangsverdi enn Kari. Med andre ord knytter det seg en større latent skatt til hennes eiendommer enn til Kari sine, men Nina er innforstått med å se bort fra latent skatt i fordelingen av verdiene i selskapet.

Om latent skatt ikke hensyntas, kan det da føre til at fisjonen blir skattepliktig?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.