Avdekking av feil i aksjonærregisteroppgaven

Publisert: FAQ nr: 485

Spørsmål:

Jeg er revisor for et aksjeselskap som i 2018 har ytt et lån til personlig aksjonær på to millioner kroner. Slike lån skal regnes som skattepliktig utbytte etter skatteloven § 10-11 fjerde ledd. Ved kontroll av aksjonærregisteroppgaven fant jeg at beløpet ikke var innrapportert. Lånet er lovlig vedtatt etter aksjelovens bestemmelser. Hvordan skal jeg håndtere denne situasjonen og hvilke plikter har jeg som revisor?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.