Forkjøpsrett ved salg av aksjer

Publisert: FAQ nr: 410

Spørsmål:

I et aksjeselskap er det flere eiere. Samarbeidet mellom eierne går dårlig og en aksjeeier som eier 30 %, kvitter seg med aksjene sine. Som gave gir han en aksjepost på 20 % til sin sønn og selger de øvrige 10 % til Stig som eide 15 % fra tidligere.

Aksjeervervet blir meldt til selskapet, jf. aksjeloven § 4-12. Kort tid etter melder flere aksjeeiere at de vil benytte seg av sin forkjøpsrett.

Vil sønnen og Stig måtte gi fra seg aksjene?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.