Gjeldsettergivelse eller konvertering til aksjekapital

Publisert: FAQ nr: 386

Spørsmål:

Arne eier 100 % av AS A. Selskapet har over flere år hatt varierende resultater. Arne har lånt inn kr 500 000 til selskapet. Arne vurderer å ettergi sin fordring. Selskapet har kr 300 000 i skattemessig underskudd til fremføring.

Hva blir virkningen for det fremførbare underskuddet dersom Arne ettergir sin fordring?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.