Innløsning av enkeltaksjer - uendret eierskap

Publisert: FAQ nr: 191

Spørsmål:

Personene A, B, C, D og E eier AS X med 20 % hver. Pålydende er kr 10 000 og de har 200 aksjer hver. Selskapet har en aksjekapital på 10 mill. Aksjekapitalen settes ned til kr 100 000 ved at hver av aksjeeierne innløser 198 aksjer. Etter nedsettelsen eier de fortsatt 20 % hver. Er dette realisasjon?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.