Kreditt til aksjeeiere mv, jf. § 8-7 og nærstående etter § 1-5

Publisert: FAQ nr: 175

Spørsmål:

Personen X eier 100 % av A AS og C AS. X eier også 49 % av B AS. AS C eier 10 % av B AS. A AS ønsker å yte et lån til B AS. Omfattes lånet fra A AS av reglene i aksjeloven § 8-7?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.