Manglende redegjørelse etter åpenhetsloven

Publisert: FAQ nr: 548

Spørsmål:

En virksomhet avlegger årsregnskap for 2022 i begynnelsen av juni 2023. I årsberetningen ble det tatt inn en henvisning til virksomhetens nettsider om hvor redegjørelse etter åpenhetsloven skulle publiseres.

Ved oppstart av interimsrevisjon i slutten av september 2023, ser revisor at redegjørelsen ikke er publisert på foretakets nettsider.

Hvordan bør revisor forholde seg til dette?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.