Årsberetningen og referanse til redegjørelse etter åpenhetsloven

Publisert: FAQ nr: 551

Spørsmål:

Virksomheter som har plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetslovens § 5 skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Hvordan skal denne opplysningen utformes når årsberetningen avlegges tidligere enn redegjørelsen etter åpenhetsloven?

Svar:

I årsberetningen skal det opplyses om hvor den sist tilgjengelige redegjørelsen er tilgjengelig. Når redegjørelsen for 2022 foreligger og redegjørelsen for 2023 ikke er tilgjengelig ennå, medfører dette at referansen skal være til hvor redegjørelsen for 2022 er tilgjengelig. Dersom virksomheten ikke hadde plikt til å utarbeide redegjørelse for 2022, kan det opplyses om hvor redegjørelsen for 2023 vil bli gjort tilgjengelig.

Forbrukertilsynet har oppdatert sin informasjon på nettsidene om dette temaet 5. mars 2024, og skriver følgende:

"I årsberetningen må dere opplyse om hvor redegjørelsen deres er offentlig tilgjengelig. Henvisningen skal gjøre det mulig for enhver å finne frem til redegjørelsen og må derfor være så presis som mulig.
Hvis dere må avlegge årsberetning før dere offentliggjør redegjørelsen som dekker den samme perioden, må dere opplyse om hvor den forrige offentliggjorte redegjørelsen er tilgjengelig. Dere bør også opplyse om hvor den kommende redegjørelsen vil bli gjort tilgjengelig.
Hvis dere skal offentliggjøre redegjørelse for første gang og dere må avlegge årsberetning før redegjørelsen, kan dere opplyse om hvor redegjørelsen kommer til å bli gjort tilgjengelig."