Omarbeiding av finansielle leieavtaler ved overgang fra små til øvrige foretak

Publisert: FAQ nr: 165

Spørsmål:

Et selskap har gått over fra å være klassifisert som lite selskap, til å bli et mellomstort selskap fra og med 20X5. Selskapet har finansielle leieavtaler som ikke har vært balanseført. Overgangen til mellomstort selskap medfører at de finansielle leieavtalene må balanseføres. Medfører endringen av regnskapsprinsipp til balanseføring av finansielle leieavtaler en korreksjon av inngående balanse i overgangsåret (1.1.20X5 i dette tilfellet)?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.