Opsjoner i oppstartselskaper

Publisert: FAQ nr: 454

Spørsmål:

Astrid ble i 2018 ansatt i Teknikk AS. I forbindelse med ansettelsen ble hun gitt en opsjon på 500 aksjer med innløsningskurs 100 kroner pr. aksje. Opsjonen er gitt som en opsjon i oppstartselskap etter ordningen i skatteloven § 5-14 (4).

I 2022 innløser hun opsjonen til 500 aksjer ved å betale 50 000 kroner. Omsetningskursen på innløsningstidspunktet blir beregnet til 1000 kroner pr. aksje og Teknikk AS beregnet opsjonsfordelen til 450 000 kroner.

Astrid slutter i selskapet i 2024, men hun beholder aksjene.

Hvordan blir beskatningen for Astrid?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.