Styremedlem i oppstartsselskaper

Publisert: FAQ nr: 455

Spørsmål:

Nina investerer 500 000 kroner ved en kapitalforhøyelse i Oppstart AS. Hun gjør samtidig en avtale med selskapet om at investeringen skal rapporteres til skattekontoret slik at hun får fradrag for investeringen, jf. skatteloven § 6-53 (6). Et av vilkårene hun da må oppfylle er at hun ikke kan være eller bli ansatt i selskapet i eiertiden (minst tre kalenderår etter utløpet det kalenderår kapitalforhøyelsen ble registrert). Hun er forespeilet en plass i styret. Siden godtgjørelse til styremedlemmer skal rapporteres som lønn, er selskapet i tvil om hun da vil oppfylle vilkårene.

Regnes et styremedlem som ansatt i denne sammenheng?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.