Små foretak og omdanning fra AS til ASA (eller motsatt)

Publisert: FAQ nr: 52

Spørsmål:

Et selskap ble omdannet fra AS til ASA i 20X1 (jf. reglene i aksjeloven kapittel 15). Selskapets størrelse tilsier at det hører inn under små foretak både før og etter omdanning. Kan reglene for små foretak anvendes også i 20X1 regnskapet?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.