Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 20 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
  • MVA - Trekantfusjon og justeringsreglene

    Et selskap har fisjonert eiendom ut til hjelpeselskap og stiftet datterselskap, men av ulike årsaker er fusjonen mellom hjelpeselskapet og datterselskapet blitt forsinket. Det er inngått justeringsavtale mellom selskapet (mor) og datterselskapet. I avtalen har mor overført sin plikt til å justere...

    Avgift Foretaksrett 28.04.2021

  • Fusjon - overdragelse av justeringsforpliktelse

    Et bygg som det er knyttet en justeringsforpliktelse til skal i forbindelse med fusjon overføres til et foretak som før fusjonen ikke er registret i merverdiavgiftsregisteret.  Vil justeringsforpliktelsen overføres automatisk eller må det sendes melding om dette?

    Avgift 21.10.2020

  • Konkurs og justering av merverdiavgift

    Hvilke regler gjelder for justeringsplikt når utleier eller leietaker går konkurs?

    Avgift 23.03.2020

  • Manglende dokumentasjon av justeringsforpliktelser

    Et selskap som driver med investering og utleie av fast eiendom har ikke utarbeidet oversikt over justeringsforpliktelser. Selskapet har delt omsetning innenfor og utenfor avgiftsområdet. Det er foretatt vesentlige påkostninger de senere år, men det er ikke endringer av betydning knyttet til...

    Avgift Revisjon 27.06.2019

  • Ansvar for utenlandske aktørers merverdiavgift

    Et norsk selskap har mottatt faktura fra utenlandsk foretak for byggearbeider utført i Norge. Det utenlandske foretaket har ikke beregnet merverdiavgift på fakturaen. Kan det norske selskapet komme i noe form for ansvar i denne forbindelse?

    Avgift 06.11.2018

  • Frivillig registrering og utgifter til nye lokaler

    Et selskap som er frivillig registrert for utleie vil utvide virksomheten med nye lokaler. Selskapet har kostnader til advokat som skal hjelpe dem med oppkjøp og utleie. Det blir ikke noe av oppkjøpet. Kan selskapet føre merverdiavgiften til fradrag som inngående avgift?

    Avgift 21.10.2018

  • Tomme lokaler og merverdiavgift

    Et selskap som er frivillig registrert for utleie av lokaler har hatt tomme lokaler en stund. Hvis de pusser opp lokalene før de leier ut til avgiftspliktige leietakere, kan de da få fradrag for inngående merverdiavgift?

    Avgift 19.03.2018

  • Arv - skattemessig kontinuitet og dokumentavgift

    Stein og Reidar er brødre og arver sin far. Faren etterlater seg en bolig og et næringsbygg. Boligen og næringsbygget er verdt åtte millioner kroner hver. Brødrene blir enige om at Stein får boligen og Reidar får næringsbygget. Faren bodde i boligen til det siste, og han kunne ha solgt den...

    Avgift Skatt 11.10.2017

  • Bil i næringsvirksomhet

    Hva er reglene for fradrag for moms på kjøp, leie, vedlikeholds- og driftsutgifter til bil som brukes i næringsvirksomhet?

    Avgift 07.07.2016

  • Mva-fradrag for ansattes telefonkostnader

    Hva er reglene for arbeidsgivers fradragsføring av inngående merverdiavgift når arbeidsgiver betaler telefonregningene til de ansatte?

    Avgift 07.07.2016