Faglig veiledningstjeneste

Revisorforeningens faglige veiledningstjeneste er et hjelpemiddel for å løse dine faglige problemstillinger. Tjenesten er tilgjengelig for deg som er medlem eller praksismedlem når du er pålogget revisorforeningen.no.

I veiledningstjenesten hjelper våre faglige rådgivere deg med faglige problemstillinger innen relevante fagområder. Fagområdene som dekkes i veiledningstjenesten er 

  • avgift
  • bokføring
  • bærekraft
  • foretaksrett
  • regnskap
  • regnskapsføring
  • revisjon
  • skatt 

Formålet med veiledningstjenesten er å veilede i aktuelle regler for denne saken og hvordan de skal forstås i denne sammenheng. Vår veiledning skal hjelpe deg i å komme frem til svaret på problemstillingen og ikke svare på problemstillingen for deg.  

For å benytte veiledningstjenesten sender du inn en kort og presis redegjørelse av hva henvendelsen gjelder, og hvilke spørsmål saken reiser. Siden vår veiledning baserer seg på de opplysninger som er gitt i saken er det viktig at henvendelsen inneholder alle relevante fakta.

Som hovedregel vil vår veiledning bestå i diskusjon med våre faglige veiledere, men dersom du ønsker det kan du be om skriftlig tilbakemelding. Ved innsending av henvendelsen kan du da velge at du ønsker skriftlig tilbakemelding. Vår tilbakemelding vil være utarbeidet utelukkende for ditt bruk og skal ikke distribueres til andre parter.  

Faglige henvendelser må sendes inn ved å registrere ny fagsak. Øvrige henvendelser til foreningen rettes via kontakt oss.

Publiserte fagsaker

Under faglig veiledning er det publisert en rekke ofte stilte spørsmål med svar. Vi anbefaler at du søker blant disse om vi allerede har besvart en lignende henvendelse tidligere. Etter å ha gjort et søk på denne siden kan resultatet avgrenses ut fra hvilket fagtema du lurer på. 

Når kan jeg forvente å få svar?

Alle henvendelser behandles fortløpende etter når de ble registrert. Svartiden er normalt 1 til 2 dager ved muntlig tilbakemelding og 2-3 dager ved ønske om skriftlig tilbakemelding. Under ferieavvikling og andre spesielle omstendigheter kan svartiden bli noe lenger.