Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 20 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Justeringsavtale og husleie ved fisjon

  En eiendom som lå i selskap A blir skilt ut i eget nystiftet eller eksisterende eiendomsselskap (selskap B). Selskap B skal deretter leie ut eiendommen til selskap A. Hvordan skal husleien behandles det året fisjonen skjer? Kan det inngås avtale om justering?

  Avgift 01.07.2016

 • Merverdiavgift ved salg av vare i utlandet

  Et norsk selskap har kjøpt varer i ett EU-land som det har levert til en kunde i ett annet EU-land. Varene har ikke vært innom Norge, men er levert direkte fra en EU-stat til en annen EU-stat. Det er blitt lagt på VAT på fakturaen til det norske selskapet. Er det riktig at det skal være VAT på...

  Avgift 01.07.2016

 • Frivillig registrering og fakturering

  En virksomhet er frivillig registrert for utleie av næringsbygg. Skal alle leietakerne faktureres med merverdiavgift?

  Avgift 01.07.2016

 • Varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed

  Hva er korrekt avgiftsbehandling av gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed?

  Avgift 06.07.2016

 • Offentlige tilskudd

  Skal offentlige tilskudd og andre tilfeldige inntekter tas med ved beregningen av forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser?

  Avgift 06.07.2016

 • Frivillig momsregistrering for utleie til kompensasjonsberettiget bruk

  Kan utleier frivillig registrere sin utleie til kompensasjonsberettiget barnehage etter merverdiavgiftsloven § 2-3?

  Avgift 06.07.2016

 • Bil i næringsvirksomhet

  Hva er reglene for fradrag for moms på kjøp, leie, vedlikeholds- og driftsutgifter til bil som brukes i næringsvirksomhet?

  Avgift 07.07.2016

 • Mva-fradrag for ansattes telefonkostnader

  Hva er reglene for arbeidsgivers fradragsføring av inngående merverdiavgift når arbeidsgiver betaler telefonregningene til de ansatte?

  Avgift 07.07.2016

 • Tomme lokaler og merverdiavgift

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie av lokaler har hatt tomme lokaler en stund. Hvis de pusser opp lokalene før de leier ut til avgiftspliktige leietakere, kan de da få fradrag for inngående merverdiavgift?

  Avgift 19.03.2018

 • Frivillig registrering og utgifter til nye lokaler

  Et selskap som er frivillig registrert for utleie vil utvide virksomheten med nye lokaler. Selskapet har kostnader til advokat som skal hjelpe dem med oppkjøp og utleie. Det blir ikke noe av oppkjøpet. Kan selskapet føre merverdiavgiften til fradrag som inngående avgift?

  Avgift 21.10.2018