Bruk kursplanleggeren – få oversikt!

Påloggede medlemmer og abonnenter på ReKomp kan selv sjekke status på egen etterutdanning som revisor og regnskapsfører under «Min kursplanlegger».

Min kursplanlegger viser dine etterutdanningstimer fra 2021 til 20223 dvs. inneværende treårsperiode. Ny kursperiode begynte 1. januar.  

Revisor

Kursplanleggeren er oppdatert med nye totalkrav og etterutdanningskategorier for revisor i henhold til ny revisorlov fra 1. januar 2021.

Etterutdanningskravet er 120 timer over en treårsperiode for alle statsautoriserte revisorer. Det er ikke tallfestede timekrav for enkeltfag, men alle fagområdene finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett må være dekket. Se også krav til etterutdanning.

Påmeldte og gjennomførte kurs

Tjenesten gir deg en oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs i regi av Revisorforeningen. I tillegg kan du registrere eksterne etterutdanningstimer fra andre. Til sammen gir dette deg en oppdatert status på hvordan du ligger an i forhold til etterutdanningskravet – både som revisor og regnskapsfører. 

Se nærmere forklaring på hvordan "Min kursplanlegger" er bygd opp og hvilke tall som inngår i tabellen.

"Min kursplanlegger" som regnskapsfører

Vi gjør oppmerksom på at "Min kursplanlegger" som regnskapsfører er under oppdatering for å tilpasses til de endrede kravene til etterutdanning i ny regnskapsførerlov. 
"Min kursplanlegger" som regnskapsfører vises fortsatt etter de gamle etterutdanningskravene på totalt 77 timer. 

Kurspåmelding

Er du medlem eller ReKomp-abonnent, anbefaler vi at du logger deg på revisorforeningen.no før du melder deg på kurs. Da vil dine rabatter og alle opplysninger være ferdig utfylt, og du vil få automatisk tilgang til eKurset etter påmelding. 

Kursrapporter 

Under menyen Historikk kan påloggede medlemmer og ReKomp-abonnenter til enhver tid skrive ut kursrapporter i pdf-format. Kurshistorikken og kursrapportene er oppdatert med de nye etterutdanningskategoriene for revisor som gjelder fra 1. januar 2021.

Husk å angi perioden du ønsker kursrapport for: fra årstall – til årstall. Kursrapportene oppdateres automatisk når du endrer ønsket årstall. 

Revisorforeningens kursrapporter er gyldig dokumentasjon overfor Finanstilsynet. Revisor og regnskapsfører har selv ansvar for å vurdere om "Egenregistrert utdanning" kvalifiserer som etterutdanning etter loven.

ReKomp – Revisorforeningens kursabonnement 

ReKomp er Revisorforeningens kursabonnement for deg som er revisor eller regnskapsfører. Les mer, og abonner på ReKomp.