Kvalitetsstyring i et revisjonsforetak

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 2 050

Andre: kr 2 550

ReKomp: kr 0

eKurs

Revisorforeningen har oppdatert veiledningen om kvalitetsstyring i et revisjonsforetak. Her får du en grundig innføring i hva god kvalitetsstyring innebærer i et revisjonsforetak.

Mål med kurset

Kurset skal gi god oversikt over lovkrav og standarder som gjelder kvalitetsstyring og risikostyring i et revisjonsforetak. Du skal få økt innsikt i hvordan et kvalitetsstyringssystem bør bygges opp og vedlikeholdes, inkludert mange tips og eksempler.

Målgruppe

Kurset er særlig rettet mot ledelsen, kvalitetsansvarlig og kontrolleiere i revisjonsforetak, men kunnskap om kvalitetsstyring er viktig for alle statsautoriserte revisorer. Ansvarlige i regnskapsforetak vil også kunne ha god nytte av kurset.

Kursinnhold

I kurset går vi gjennom Revisorforeningens oppdaterte veiledning om kvalitetsstyring i et revisjonsforetak. Vi vil gjennomgå kravene i revisorloven, risikostyringsforskriften og i standardene for kvalitetsstyring ISQM 1 og 2. Vi går grundig gjennom elementene i et system for kvalitetsstyring og presenterer mange tips og eksempler. Vi vil gjennomgå hvordan foretakene kan jobbe med kvalitetsstyringssystemet, hva som kreves av oppfølging og evalueringer og hva som bør dekkes i den årlige evalueringen av kvalitetsstyringssystemet.

Kursform

eKurs med tilhørende oppgaver.

Les mer

Foredragsholdere

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen

Kristin Hagland

Statsautorisert revisor, rådgiver
Revisorforeningen