Ny GRFS - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 2 050

Andre: kr 2 550

ReKomp: kr 0

eKurs

Da den nye regnskapsførerloven trådte i kraft 1. januar 2023, fikk vi også en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) som er basert på den nye loven. I dette kurset ser vi nærmere på innholdet i den nye standarden. Vi vil særlig fokusere på forskjeller mellom tidligere GRFS og ny GRFS. Kurset er publisert i 2023.

Mål med kurset

Kurset skal gi oversikt over innholdet i ny GRFS og særlig skape forståelse for endringene sammenlignet med tidligere standard. Kurset forutsetter forkunnskaper om innholdet i den nye regnskapsførerloven.

Målgruppe

Statsautoriserte regnskapsførere, ledere og andre ansatte i regnskapsforetak med behov for kompetanse om den nye standarden for god regnskapsføringsskikk.

Kursinnhold

  • Introduksjon til ny GRFS
  • Utgangspunkt og definisjoner
  • Organisering av virksomheten og taushetsplikt
  • Etablering, forberedelse og fortsettelse av regnskapsoppdrag
  • Oppdragsgivers regnskapsmateriale og regnskapsdata
  • Oppdragsutførelse
  • Oppdragsdokumentasjon
  • Oppsummering og avslutning

Kursform

 eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post [email protected].

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Director, fagavd. i BDO, og leder av Bokføringsstandardstyret
(Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)