Arbeidsmiljøloven: Hovedformålet med tilsyn må være god etterlevelse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår en betydelig økning av den øvre rammen for overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven. Revisorforeningen mener at det er viktigst å legge godt til rette for veiledning og læring i prosessen.

Publisert:

Arbeidstilsynet har allerede i dag relativt betydelige rammer for overtredelsesgebyr. Skal dette økes ytterligere, så mener Revisorforeningen man bør vurdere formålet med økningen og om dette er det mest hensiktsmessige virkemiddelet. Hovedformålet med tilsyn må være å sikre god etterlevelse, og vi mener derfor det er viktigst å legge godt til rette for veiledning og læring i prosessen. Veiledning er et viktig virkemiddel for å bedre etterlevelsen.

Ved bruk av overtredelsesgebyrer er gjennomgående profesjonelle prosesser, kontradiksjon og åpenhet/innsyn en forutsetning, samt konsistent anvendelse av gjeldende lovverk. Revisorforeningen mener at det er viktig å sikre at disse prosessene fungere godt før man eventuelt vurderer å innføre en justering av gebyrene.