Kontantstøtten vil berge mange bedrifter gjennom krisen

Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid 19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og sette i drift en slik løsning på tre uker.

Publisert:
LYS329874_RF_PO_007.jpg
Lett å trå feil: - Det en god ide å involvere din revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeniningen.

Sammen med alle de andre tiltakene som er etablert og under etablering, vil dette være et godt bidrag til å få levedyktige bedrifter gjennom krisen, mener Revisorforeningen.

- Ordningen er enkel å bruke og prosessen fra søknad til utbetaling er kort og ubyråkratisk. Om alt går etter planen, vil virksomheter som har måttet stenge etter pålegg fra staten, som er de som får søke først, ha penger på konto allerede i løpet av mandagen dersom de søker på lørdag. Det er mulig fordi søknads- og kontrollprosessen er automatisert, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Ordningen er i stor grad tillitsbasert. Ut over de automatiserte kontrollene som ligger i løsningen, er mye basert på etterkontroll.

- Selv om løsningen er enkel å bruke, er det en lang rekke forhold som må være forberedt før du søker. Det viktigste er at du har oversikt over de faste uunngåelige kostnadene og omsetningen for måneden du søker tilskudd for, i tillegg til omsetningen for samme måned i 2019. Det kan være en utfordring å gjøre dette riktig, sier Hanstad, som anbefaler de som søker å rådføre seg med sin revisor for ikke å trå feil.

- Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. En slik bekreftelse skal også uansett legges frem senest ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2020, sier Hanstad.

- Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, er det en god ide å involvere revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon, før søknaden sendes.

Det kan være en god investering, avslutter Hanstad.