Mer relevant med ny revisjonsberetning

Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.

Publisert:

Forslag til ny norsk revisjonsberetning sendes nå på høring. Høringsfristen er 15. september.

Omfattende endringer

Per Hanstad 250 px.jpg
– Den nye revisjonsberetningen vil være vesentlig mer relevant for brukerne av selskapets finansielle rapportering, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Den største endringen vil være for børsnoterte selskaper. Revisor skal i revisjonsberetningen for slike selskaper redegjøre for de forhold som har hatt størst betydning ved revisjonen av selskapet.

- Kommunikasjonen av sentrale forhold ved revisjonen vil hjelpe brukerne av regnskapet å forstå bedre selskapets virksomhet og poster i regnskapet der ledelsen har utvist betydelig skjønn, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Bedre struktur og lettere språk

Oppbyggingen av beretningen endres. Konklusjonen kommer nå innledningsvis. Beskrivelser blir kortere og det skal benyttes et lettere, mer forståelig språk.

- Dette gjør vi for at revisjonsberetningen skal bli vesentlig mer relevant for brukerne av selskapets finansielle rapportering. Det handler om å tydeliggjøre verdien av det vi leverer. Vi skal enkelt sagt sette dem bedre i stand til å forstå grunnlaget for revisor konklusjon, sier Hanstad.