Nå strømmer nyutdannede til revisoryrket

Revisjonsselskapene opplever en formidabel vekst i søknader fra nyutdannede revisorer og økonomer. – Sammen med bransjen har vi de siste årene jobbet hardt for å skape mer blest om yrket for å øke rekrutteringen, og det begynner å gi gode resultater, sier leder i Revisorforeningen Karen Kvalevåg.

Publisert:
Karen Kvalevåg 1100x733.jpg
– Jeg tror flere har fått øynene opp for at revisjon er et mangfoldig yrke, der du jobber med et viktig samfunnsoppdrag på vegne av oss alle, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Foto: Sverre Jarild.

Revisorforeningens ferske rekrutteringsundersøkelse baserer seg på rekrutteringstall fra de 30 største revisjonsselskapene i Norge.  

Per oktober har selskapene totalt mottatt 2618 søknader, som er en økning på 10 prosent fra året før. De fleste søkerne er nyutdannede masterstudenter innen økonomi og administrasjon (MØA) og regnskap og revisjon (MMR). Av disse har 717 fått jobb. 

Høyaktuelt yrke 

– Jeg tror flere har fått øynene opp for at revisjon er et mangfoldig yrke, der du jobber med et viktig samfunnsoppdrag på vegne av oss alle. Jeg pleier å si at revisoren er en uavhengig hjelper, en betrodd tillitsperson som ser årvåkent på årsregnskap, rapporter og beretninger, og som på våre felles vegne sørger for at informasjonen er etterprøvd og utfordret. I vår tid er det mer aktuelt enn noensinne, sier Kvalevåg. 

I tillegg er det stor etterspørsel etter revisors kompetanse på bærekraftrapportering. Når store norske selskaper må rapportere inn alt fra klimagassutslipp til arbeidstageres rettigheter fra neste år, får norske revisorer en avgjørende rolle.  

– Revisorer skal veilede norske selskaper og verifisere det som rapporteres. Om denne rapporteringen skal ha reell effekt på klima eller menneskerettigheter er vi avhengig av at vi kan stole på rapporteringen og at næringslivet tar ansvar. Det blir vårt ansvar, et virkelig givende ansvar, sier Kvalevåg.   

Stort lønnshopp for nyutdannede 

I tillegg til at revisoryrket gir mange spennende muligheter er jobbene godt betalt, også for nyutdannede. Begynnerlønnen har økt vesentlig fra 2020 og frem til i dag. Snittlønn for en nyutdannet med master i revisjon og regnskap er i år på 562 000 kroner. I 2020 var snittlønnen 458 000 kroner. 

– I tillegg til at det er gode betingelser i denne bransjen allerede fra første arbeidsdag, er det gode klatremuligheter for alle som vil jobbe med revisjon. De største revisjonsselskapene står for brorparten av rekrutteringen. Av de 717 som har fått jobb hittil i år, har 91 prosent begynt i et av de fem store revisjonshusene, altså EY, KPMG, Deloitte, BDO eller PWC. 

Og for første gang kommer flest av de nyansatte fra BI, og ikke NHH. De to store handelshøyskolene utdanner til sammen nesten halvparten av revisorene.