Kompensasjonsordningen – start forberedelsene nå!

Planlegger du å søke om kompensasjon for stort omsetningsfall i perioden fra september 2020 frem til februar 2021, bør du starte forberedelsene allerede nå. Godt forarbeid vil forenkle den videre prosessen og sikre raskere utbetaling.

I den nye kompensasjonsordningen kan du søke om tilskudd for stort omsetningsfall i periodene september/oktober 2020 (70 %), november/desember 2020 (85 %) og januar/februar 2020 (80 %). Prosentene i parentes viser hvor stor andel av dine faste uunngåelige kostnader du kan få dekket i hver periode hvis omsetningsfallet har vært 100 %. Har omsetningsfallet vært mindre, reduseres tilskuddet forholdsmessig. For å kunne søke om tilskudd må du ha hatt et omsetningsfall som følge av koronapandemien på minst 30 % sammenlignet med tilsvarende tomånedersperiode året før.

Revisor eller regnskapsfører skal bekrefte søknaden før du kan få penger

I den nye kompensasjonsordningen skal revisor eller regnskapsfører bekrefte opplysningene i søknaden allerede når du søker. Søkere som mottar tilskudd får dekket 80 prosent av kostnadene til bekreftelsene, begrenset oppad til 10 000 kroner pr. tomånedersperiode som du søker om tilskudd for.

Ta kontakt med revisor så raskt som mulig

Ikke utsett å ta kontakt med revisor! Gjør det raskt og før du starter søknadsprosessen. Søknaden skal være godt dokumentert. Dette kan din revisor hjelpe deg med. Hvis denne jobben blir gjort ordentlig med en gang, vil det gå raskere å få bekreftelse og garantert koste mindre. Det vil også gi deg større trygghet for at alt er gjort etter boka.

Det er fullt mulig å starte dokumentasjonsjobben nå

Omsetningen og de faste uunngåelige kostnadene skal beregnes på samme måte som i kompensasjonsordningen for mars – august. Da kan du være klar til å sende inn søknaden straks portalen i Altinn åpner 18. januar for periodene september/oktober og november/desember. Siste frist for å søke vil bli i midten av mars for disse periodene og i midten av mai for januar/februar.

Ordningen flyttes fra Skatteetaten til Brønnøysundregistrene

Den nye kompensasjonsordningen administreres av Brønnøysundregistrene. Søknader sendes inn via Altinn. Dette er en litt annen løsning enn den vi ble kjent med i den første kompensasjonsordningen, som Skatteetaten hadde ansvar for.

Nyttig veiledning

På nettstedet kompensasjonsordning.no finner du nyttig informasjon om den nye kompensasjonsordningen. Mer informasjon vil bli lagt ut i løpet av desember. Her finner du også informasjon om kompensasjonsordningen for mars – august. Vårt beste råd er uansett å involvere revisoren din tidlig. 

Se også mer informasjon om ordningen på revisorforeningen.no