Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Ordningen innebærer at bedrifter gis et kontanttilskudd på inntil kr 15 000 pr. ansatt pr. måned som tas tilbake fra permittering. For ideelle skattefrie organisasjoner og stiftelser skal støtten være maksimalt kr 10 000 pr. ansatt pr. måned.

Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % og full støtte gis ved omsetningsfall på minst 30 %.

Opprinnelig skulle ordningen gjelde for juli og august 2020, men det er vedtatt ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember 2020. Forutsetningen for å støtte i den nye runden er at den ansatte var permittert pr. 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Søknadsskjema blir tilgjengelig i februar 2021.

Les mer på revisorforeningen.no

Ordningen administreres av skatteetaten gjennom lonnstilskudd.no.