Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden.

Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene i lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger. Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.

Utformes søknaden selv, må det gis en tydelig prosjektbeskrivelse, som vil være et viktig utgangspunkt for planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og for saksbehandleren som skal vurdere søknaden.

En godt utformet søknad gjør det enkelt for saksbehandleren å forstå hva som er FoU-utfordringene i prosjektet og hva som skal gjøres for å løse disse utfordringene.

Søknadsskjema og hjelp gjennom hele søknadsprosessen finnes på skattefunn.no.

Forskningsrådet har også regionkontakter som kjenner næringslivet godt og som vet hvem dere kan sparre med. SkatteFUNNs bransjeansvarlige fagrådgivere kan svare på faglige/bransjerelaterte spørsmål.