Revisorloven

Ny revisorlov trådte i kraft 1. januar 2021. Nedenfor gir vi deg en oversikt over hva endringene i den nye loven betyr for deg som er statsautorisert revisor, ønsker å bli det, eller som driver et revisjonsfirma.

shutterstock_776468080.jpg

Revisjonsforordningen – særlige krav ved revisjon av foretak av allmenn interesse

EUs revisjonsforordning gjelder som lov i Norge fra 1. januar 2021.

Les mer

Tre-personer-vektorisert-sort.png

Statsautorisert revisor – hva betyr ny revisorlov for meg?

Fra 105 til 120 timer etterutdanning for alle. Fleksibel fagsammensetning - timekrav i enkeltfag bortfaller. Mulig å deponere godkjenningen. Registrerte revisorer blir statsautoriserte revisorer.

Les mer

shutterstock_689746726.jpg

Jeg vil bli statsautorisert revisor. Hva betyr ny revisorlov for meg?

Fortsatt krav om mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Det blir ikke lenger gitt godkjenning som registrert revisor.

Les mer

shutterstock_647903776.jpg

Praktiserende revisor – hva betyr ny revisorlov for mine oppdrag?

Uavhengighet - kretsen av nærstående reduseres, karensperiode for å tiltre ledende stilling hos klient, karensperiode etter levering av internrevisjon. Redusert oppbevaringstid. Flere sanksjonsmuligheter ved brudd på loven.

Les mer

To menn og pc.jpg

Hva betyr ny revisorlov for mitt revisjonsfirma?

Sikkerhetsstillelse bortfaller. Finanstilsynet kan ilegge bøter for brudd på loven. Nye lovkrav om rutiner og risikostyring.

Les mer