Skattemelding for selskap

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

Fristen for innlevering er 31. mai hvert år.

Roller og rettigheter

Roller som støttes i den nye løsningen:

 • Skatteforhold for privatpersoner (A0282) (ikke for aksjeselskap)
 • Begrenset signeringsrett (SISKD)
 • Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)
 • Regnskapsførere uten signeringsrett (A0240)
 • Ansvarlig revisor (A0237)
 • Revisormedarbeider (A0238)
 • Revisorattesterer (A0298)
 • Kontaktperson NUF (KNUF)

Rollen "Revisorattesterer" er ny. Dette er en rolle som kan delegeres fra selskapet til revisor for de tilfeller at revisor skal attestere ligningsdokumenter uten å være ansvarlig revisor. Dette kan være aktuelt ved bytte av revisor og når selskapet ikke er revisjonspliktig, men må ha revisor til å bekrefte forskning- og utviklingskostnader (SkatteFUNN).

For mer informasjon om roller og rettigheter, se Alle Altinn-roller 

 

Revisors signatur

Revisors plikter i forbindelse med signering av signaturpliktige opplysninger i næringsspesifikasjonen og skattemelding følger av SKD-melding 4/2022:
Revisors plikter i forbindelse med signering av signaturpliktige opplysninger i næringsspesifikasjon og skattemelding

Oppdatert attestasjonsstandard SA 3801 er vedtatt av Revisorforeningens styre. Standarden gjelder revisors attestasjoner til Skatteetaten, og skal benyttes for attestasjoner som avgis 1. januar 2024 eller senere. Se Attestasjonsstandard SA 3801.

Ta en kikk på Skatteetatens eksempler og demonstrasjon av den nye løsningen for revisors signatur: Signering og innsending av skattemelding for deg som er revisor

Valideringstjenesten

Valideringstjenesten er en tjeneste Skatteetaten har laget som en del av den nye skattemeldingen. Tjenesten sjekker kvaliteten på opplysningene i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen før du sender inn. Gjennom valideringen kontrolleres det at det er riktige summeringer og beregninger og at opplysningene henger sammen. Kontrollene kan føre til feil og/eller merknader. En merknad er et forhold Skatteetaten mener man bør se nærmere på. Hvis man mener at merknadene ikke krever noen endringer, kan du sende inn skattemeldingen som den er.

Les mer om validering i skattemeldingen.

Forhåndsutfylte opplysninger

Utkast til skattemelding/selskapsmelding kommer fra Skatteetaten og er å finne i Altinn. Forhåndsutfylte opplysninger må innarbeides i skattemeldingen som sendes fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemet. Følgende opplysninger er forhåndsutfylt av Skatteetaten:

 • fremførbart underskudd
 • SkatteFUNN - godkjente prosjekter
 • havbruk - produksjonsavgift
 • verdipapirer (aksjonærregisteret og VPS)

OBS!
Hvis en inntektspost eller formuespost er forhåndsutfylt i skattemeldingen, men oppgis i næringsspesifikasjonen, må den skattepliktige huske å sette beløpet til kr 0 i skattemeldingen.
Hvis ikke, vil inntekten eller formuen beregnes begge steder.

OBS!
Dersom skattepliktig ikke har fullført en ikke-komplett innsending, og det kommer nye grunnlagsdata, så vil skattepliktig se følgende informasjon i toppen av skattemeldingen når han/hun logger seg inn på skatteetaten.no: 

"Skattemeldingen din har blitt oppdatert med nye grunnlagsdata etter at det ble sendt inn opplysninger om deg via en digital innrapporteringsløsning (som et regnskapssystem, årsoppgjørssystem eller en annen løsning for kryptovaluta, utleie eller annet). Du må sørge for at innrapporteringsløsningen laster ned den oppdaterte skattemeldingen din og sender inn opplysningene dine på nytt. Deretter kan du sjekke skattemeldingen din, eventuelt endre eller legge til opplysninger selv og levere."

 

Lurer du på noe?

Medlemmer som har spørsmål om ny skattemelding kan registrere ny fagsak
Vi er i jevnlig dialog med Skatteetaten, så meld gjerne inn dine erfaringer (ris/ros) med den nye løsningen til:

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]