Fra skjema til tema - veiledning

Alle de gamle RF-skjemaene er nå erstattet av en næringsspesifikasjon og en skattemelding. Næringsspesfikasjonen og skattemeldingen er temabasert. Utgangspunktet for dette er regnskapsoppstillingen.

Fra RF-skjema til temaer og felter

Skatteetaten har utarbeidet en oversikt over hvor postene i de gamle RF-skjemaene er å finne i den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Oversiktene er publisert i Excel-format og dekker de skjemaene som den nye løsningen dekker i dag. Oversikten vil bli utvidet i takt med utviklingen av den nye løsningen.

I oversikten finner du:

  • hva feltene i RF-skjemaene heter i den den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen
  • hvilke felter som ikke videreføres eller som nå beregnes automatisk
  • hvilke felter som er nye

Se Skatteetatens oversikt: Poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende


Lurer du på noe?

Medlemmer som har spørsmål om ny skattemelding kan registrere ny fagsak
Vi er i jevnlig dialog med Skatteetaten, så meld gjerne inn dine erfaringer (ris/ros) med den nye løsningen til: 

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]