Praktisk informasjon om ny skattemelding

Her legger vi fortløpende ut praktisk informasjon knyttet til ny skattemelding.

Foråndsfastsetting upersonlige

 • Husk at alle forhåndsfastsettinger for inntektsåret 2024 skal leveres via et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram.
 • Den gamle løsningen stenges for forhåndsfastsetting for inntektsåret 2024.

Vedlegg i skattemeldingen

 • Generelt – send inn vedlegg når det er behov for å dokumentere ytterligere.
 • I fjor var det flere skattepliktige som la ved utskrift av skattemelding og næringsspesifikasjon som vedlegg – dette er ikke nødvendig.
 • Nytt – det er mulig å sende med vedlegg på Excel-format. NB! Uten makro.
 • Vedlegg ved klage på myndighetsfastsetting eller skjønnsfastsetting.

Forbedret utskriftsfunksjonalitet

Det er nå mulig å laste ned skattemelding og næringsspesifikasjon samlet i èn PDF. Utskriften viser også hva som er levert, av hvem osv. Dette er en etterspurt funksjon som Skatteetaten håper brukerne vil ha nytte av.

Myndighetsfastsetting

Hva er det?

Skatteetaten har saksbehandlet en innsendt skattemelding, og «overstyrt» noe informasjon i skattemeldingen til den skattepliktige. Skattepliktig må klage hvis de vil endre på dette.

Hvorfor kan det være nyttig for dere å kjenne til det?

 • Skattepliktige tar kontakt etter å ha fått varsel/vedtak om
  myndighetsfastsetting, og ønsker hjelp til å endre/klage.
 • Skattepliktiges mulighet til å sende inn nye opplysninger
  (egenfastsette), er sperret for ett eller flere felt.
 • Hvis skattepliktige vil gjøre endringer/klage, må det markeres i systemet at det gjelder myndighetsfastsetting, og sendes inn klage sammen med skattemeldingen.

Skjønnsfastsetting

Hva er det?

Skattepliktige har ikke levert skattemelding. Skatteetaten fastsetter (bestemmer) selskapets inntekt basert på tilgjengelige opplysninger, for at skattepliktige skal få et skatteoppgjør. Skattepliktig må klage hvis de vil endre på dette.

Hvorfor kan det være nyttig for dere å kjenne til det?

 • Skattepliktige tar kontakt etter å ha fått varsel/vedtak om skjønnsfastsetting, og ønsker hjelp til å sende skattemelding/klage.
 • Skattepliktiges mulighet til å sende inn skattemelding (egenfastsette), er sperret.
 • Hvis skattepliktige vil gjøre endringer/sende inn skattemelding, må det markeres i systemet at det gjelder skjønnsfastsetting, og det må også sendes inn klage sammen med skattemeldingen.

Hvem svarer på hva?

Skatteetaten

 • Generelt om ny skattemelding
 • Innsending og signering via Altinn
 • Visningsklienten
 • Utfylling og innsending på skatteetaten.no
 • Skattefaglige spørsmål
 • Valideringer og kontroller etter innsending

Altinn

 • Roller og rettigheter
 • Altinn-funksjonalitet

Systemleverandører

 • Hvilke forhold dere støtter i 2023
 • Valideringer og kontroller i systemet før innsending
 • Utfylling og innsending fra system
 • Systemspesifikke forhold

Bruk etablerte kanaler for kontakt med Skatteetaten

Søke om utsatt frist

Næringsdrivende, selskap samt deltagere i selskap kan søke om utsettelse til 30. juni i en ny løsning hos Skatteetaten. Fristen for å søke er 31. mai. RF-1114 og RF-1115 i Altinn er ikke lenger i bruk.

Regnskapsførere og revisorer kan søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter. Det er ikke satt noe tak for hvor mye av porteføljen det kan søkes om utsettelse for, men det er en forutsetning at det søkes for å oppnå utsettelsen. Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Nærmere informasjon om den nye løsninger finner du på:
Skatteinfo-2-2024.pdf (skatteetaten.no)


Lurer du på noe?

Medlemmer som har spørsmål om ny skattemelding kan registrere ny fagsak
Vi er i jevnlig dialog med Skatteetaten, så meld gjerne inn dine erfaringer (ris/ros) med den nye løsningen til:

Miriam Tvorg

Johansen

Rådgiver revisjon
976 79 722 [email protected]