2005-21 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven § 2-38

DnRS har 19. september 2005 utgitt et sirkulære om regnskapsføring av omdanning etter overgangsregel E til skatteloven § 2-38. Det er fortsatt ulike syn på om overføringene må skje til virkelig verdi eller kontinuitet.

Publisert:

DnRS konkluderer i sirkulæret med at det ofte ikke kan gis ett svar på om overføringen skal regnskapsføres til virkelig eller kontinuitet. På grunn av mangelen på spesifikk autorativ veiledning, den usikkerhet som foreligger rundt det lovmessige grunnlaget for kontinuitetsgjennomskjæring og den ulikeartede praksisen dette har resultert i, vurderer vi det slik at både regnskapsføring som transaksjon til virkelig verdi og som kontinuitet i flere tilfeller anses akseptabelt innenfor god regnskapsskikk.

I sirkulæret gis eksempler som illustrerer regnskapsføringen. Det kan argumenteres for at en overføring etter overgangsregel E i mange tilfeller skjer til kontinuitet, basert på at risiko for eier ikke endres som en følge av overføringen.  Dette gjelder uavhengig av størrelsen på den aksjeposten som overføres. Det har imidlertid vært en viss praksis for å regnskapsføre slike overdragelser til virkelig verdi. På grunn av mangelen på spesifikk autoritativ veiledning, den usikkerhet som knytter seg til rekkevidden av kontinuitetsgjennomskjæringsinstituttet i regnskapsloven og den ulikeartede praksisen dette har resultert i, vurderer vi det slik at både regnskapsføring til kontinuitet og som transaksjon til virkelig verdi, ofte anses akseptabelt innenfor god regnskapsskikk.

Hvilken verdi det skal være kontinuitet på dersom regnskapsføringen skal skje til kontinuitet, omhandles i pkt 3 i sirkulæret. Pkt 4 omhandler revisjonsmessige konsekvenser.