Avklaringer om hvordan håndtere lav momssats 6 %

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

Publisert:

Den hurtige innføringen av den midlertidige satsreduksjonen gir mange praktiske utfordringer. Virksomheter kan ha fått problemer med å rekke å endre systemene sine slik at de kunne fakturere med 6 % allerede 1. april. I tillegg er tjenestene den midlertidige satsreduksjonen gjelder for ofte fakturert på forskudd, som for eksempel sesong eller periodebilletter. Det oppstår også et spørsmål knyttet til mottakers fradragsrett.


Skattedirektoratet har gitt en uttalelse med viktige avklaringer. Disse kan oppsummeres slik:

1. Fakturering med feil mva sats

Har virksomheten fakturert med 12 % mva etter 1. april 2020 må beløpet innberettes med mindre feilen rettes overfor kunden.

2. Forskuddsfakturering

Er det fakturert på forskudd med 12 % mva for tjenester som blir levert etter 1. april 2020 må beløpet innberettes med mindre feilen rettes overfor kunden. Blir det fakturert på forskudd med 6 % mva for tjenester som blir levert etter 31. oktober 2020 må virksomheten fakturere kunden for satsøkningen eller dekke beløpet selv.

3. Mva-meldingen

Mva-meldingen vil håndtere begge satser, men det innebærer at merverdiavgiften ikke beregnes automatisk ut ifra beregningsgrunnlaget. 

4. Kundens fradragsrett

Kunden vil ikke ha fradrag for høyere mva sats enn den til enhver tid gjeldende sats. Det innebærer at kunden må be om ny faktura fra leverandør, eller kun føre riktig mva sats til fradrag.