Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har gitt en oversikt over de viktigste regelendringene med virkning fra 1. juli 2024 på sitt ansvarsområde.

Publisert:

Oversikten er delt inn i hovedområdene skatt, avgift, finansmarkedene og annet.