Finanstilsynets prioriteringer i 2024

Det digitale trusselbildet er forverret som følge av geopolitisk uro og økt digital kriminalitet. Høy risiko knyttet til næringseiendom. Flere foretak må styrke egen styring og kontroll med virksomheten.

Publisert:

Dette er blant de viktige risikoforholdene som Finanstilsynet vil prioritere i tilsynsarbeidet i 2024. Finanstilsynet vil gjennom 2024 løpende publisere sine analyser og vurderinger.

Finanstilsynets risikovurderinger er særlig rettet mot bankene, men vil også være relevante i revisjonen av andre foretak. Det er også verdt å merke seg at Finanstilsynet påpeker betydningen av egen styring og kontroll med virksomheten.