Finanstilsynets tilsyn med regnskapsforetak i 2023

I 2023 gjennomførte Finanstilsynet 51 tilsyn med regnskapsforetak. Dette fremgår av Finanstilsynets årsrapport for 2023.

Publisert:

Tilsynene resulterte i 12 vedtak om tilbakekalling av godkjenning som regnskapsforetak og 6 vedtak om tilbakekalling av godkjenning som statsautorisert regnskapsfører. Det ble også gitt ni straffegebyrer som følge av brudd på hvitvaskingsloven.

Finanstilsynets tilsyn er risikobasert ut fra innrapportering og signal fra Skatteetaten, bransjeorganisasjoner, konkursbo og andre samt ut fra egne risikoanalyser. 

Fokus i tilsynene er at regnskapsforetakene oppfyller lovkrav og følger god regnskapsføringsskikk på oppdragsnivå, og at de har god styring og kontroll i regnskapsforetaket.

Tilsynsrapportene er å finne på Finanstilsynets nettsider.