Forskrifter etter bokføringsloven

Fremover er det Skattedirektoratet som skal fastsetter forskrifter etter bokføringsloven.

Publisert:

Finansdepartementets myndighet til å fastsette forskrifter etter bokføringsloven delegeres til Skattedirektoratet. Vedtaket trådte i kraft 5. april 2024.