Frister for melding av fusjon, fisjon, avvikling og kapitalnedsettelse

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når melding må være mottatt for å være sikret gjennomføring innen årsskiftet.

Publisert:

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling må meldes i to trinn. Først meldes beslutningen, deretter gjennomføringen.

Frister for 2023

Meldinger som sendes digitalt

  • Beslutningsmelding må være sendt innen 9. oktober
  • Gjennomføringsmelding må være sendt innen 4. desember

Meldinger som må sendes på papir

  • Beslutningsmelding må være mottatt innen 1. oktober
  • Gjennomføringsmelding må være mottatt innen 30. november