GRI og EFRAG inngår samarbeid

EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI).

Publisert:

GRI-standardene er det mest brukte rammeverket for bærekraftsrapportering både i Norge og ellers i verden. Tanken bak samarbeidet er at de to organisasjonene sammen skal skyte fart på utviklingen av den europeiske standarden for bærekraftsrapportering introdusert i direktivforslaget Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), samt bidra til samkjøring og harmonisering av bærekraftsrapportering internasjonalt på lengre sikt.

EFRAG er veldig positive til flere samarbeider med aktuelle internasjonale aktører i fremtiden, herunder også IFRS Foundation. IFRS Foundation er i startfasen med å utvikle en parallell internasjonal standard for bærekraftsrapportering. Les pressemeldingen fra 8. juli.