Ingen reduksjon av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret

Det blir ikke satt inn nye tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret nå er svaret på Revisorforeningens anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert:

Revisorforeningen klagde i brev til departementet om den uholdbare lange saksbehandlingstiden etter først å ha forsøkt å få Foretaksregisteret til å gjøre endringer.

Departementet svarer at de "er kjent med at saksbehandlingstiden er noe lengre enn ønskelig. Vi har forståelse for utfordringene dette skaper for noen av brukerne".

De skriver videre at "Brønnøysundregistrene har iverksatt både kortsiktige og langsiktige tiltak for å forbedre situasjonen, og har de siste årene økt produktiviteten i saksbehandlingen. Økt sakstilfang og administrative utfordringer som følge av koronapandemien har likevel gjort det vanskelig å redusere saksbehandlingstiden."

Det betyr i praksis at man må forholde seg til at saksbehanlingen fortsatt tar uholdbart lang tid. Lang saksbehandlingstid er noe som ikke er i tråd med det uttrykte ønsket om forenklinger og effektivitet som Regjeringen har uttalt i Hurdalsplattformen.