Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter

Stortinget har vedtatt en lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter med en ramme på 50 milliarder kroner. Ordningen er godkjent i ESA og forskriften ble fastsatt i dag.

Publisert:

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Det er bankene som betjener ordningen, og selv innvilger lån til sine lånekunder.

Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner pr. bedrift og med maksimalt tre års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

Ordningen kan benyttes av bedrifter med opptil 250 ansatte og med mindre enn 50 millioner euro i omsetning.

Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.

Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.

Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen vil bli spesifisert i forskrift.

Rammen på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene. 

50 milliarder til statens obligasjonsfond

Det er også vedtatt å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.